Cum să obțineți un pașaport Chinez - Quora

Articolul șapte cetățeni Străini sau apatrizi care sunt dispuși să respecte Constituția Chinei și de alte legi și care îndeplinesc una din următoarele condiții pot fi naturalizați după aprobarea lor de aplicații: Articolul opt Orice persoană care solicită naturalizarea ca cetățean Chinez va dobândi naționalitate Chineză după aprobarea cererii sale o persoană a cărei cerere de naturalizare ca un cetățean Chinez a fost aprobat nu trebuie să-și păstreze naționalitate străină. Nu cred că se întâmplă foarte des

și eu n-aș paria pe cererea dumneavoastră de a fi aprobate.